Informacja

Wystąpił niespodziewany błąd podczas pracy aplikacji.

An error occured while retrieving installation information from AASH (, midas)

Identyfikator żądania: 637680767834075105

Wersja aplikacji: midas 21.9.0.30463

VULCAN